تقویم اجرایی کنگره بیست و چهارمین کنگره کاردرمانی ایران


تقویم کنگره

عنوان تاریخ شروع تاریخ پایان
ارسال خلاصه مقاله 1398/9/27 1399/2/10
برگزاری کنگره 1398/11/9 1398/11/11
ثبت نام در کنگره 1398/10/1 1399/3/6

کنداکتور اجرایی کنگره