ورود به سامانهایمیل های ارسالی برای شما ممکن است در پوشه Spam یا Junk قرار گرفته باشد ، همیشه پوشه Spam یا Junk را نیز چک نمایید